Fusies en Overnames in de Mondzorg

mondzorg

Het FD wijdde begin dit jaar een artikel aan de nieuwe trend in de mondzorg: grote ketens rukken op in de Nederlandse mondzorg. Zo heb je Dental Clinics, DentConnect, Samenwerkende Tandartsen Nederland, Ivory & Ivory en Kies Mondzorg die de top 5 van de ketens vormen. Deze ketens worden op hun beurt weer gesteund door private equity partijen zoals Bencis Capital Partners en NPM Healthcare. Bijna 5% van de tandartspraktijken behoort inmiddels tot zo’n keten. En dit percentage is groeiende.

Verkoop aan een keten

De trend wordt met name versneld omdat een relatief groot aantal tandartsen ouder is dan 55 jaar en de komende 10 jaar met pensioen gaat. Vaak zijn dit ‘eenpitters’ die worden geconfronteerd met een noodzakelijk investering in hun praktijk om deze te moderniseren en om te voldoen aan de immer toenemende regels die hen worden opgelegd. Omdat ze niet weten of ze deze investeringen kunnen terugverdienen, nemen ze het besluit om zich aan te sluiten bij een keten. Na de verkoop treden ze in dienst bij de keten en behouden ze een (klein) financieel belang in hun praktijk om nog mee te profiteren van de resultaten van de praktijk. De verkopende tandarts hoeft dan geen investeringen te doen, is van alle (administratieve) zorgen af en kan zich focussen op het tandartsenwerk. Bovendien belooft de keten dat zij door schaalgrootte goedkoper kan inkopen en daarnaast efficiënter kan werken. De keten op haar beurt verzekert zich van een gemotiveerde tandarts en van het aanblijven van de patiënten van de overgenomen praktijk. Doorgaans hanteren deze ketens vaste contractformats voor de overname die ze doen. Veel van deze ketens hebben zelfs aparte formulieren op hun website die kunnen worden gedownload en ingevuld door tandartsen die hun praktijk wensen te verkopen.

Een win-win situatie zou je denken. Er zijn echter criticasters die zich zorgen maken over de kwaliteit van de mondzorg. Bovendien betwijfelen zij of het feit dat men bij ketens vaak ook in de avonduren en in de weekenden terecht kan, opweegt tegen het gegeven dat de patiënt dan niet telkens zijn/haar eigen tandarts heeft met wie hij/zij al jarenlang een persoonlijke relatie heeft opgebouwd. Ook deze afweging zal de verkopende tandarts moeten maken.

Verkoop aan een concurrent

Er zijn uiteraard ook tandartsen die hun praktijk verkopen en na de verkoop niet meer werkzaam willen zijn bij de praktijk. Deze tandartsen verkopen hun praktijk vaak ook aan de concurrent om de hoek. Hier kleeft voor de kopende tandarts wel een risico aan. De verkopende tandarts blijft zelf niet aan waardoor de onzekerheid bestaat of de patiënten wel zullen aanblijven. De koopprijs bestaat met name uit goodwill en dat is weer hoofdzakelijk afhankelijk van het patiëntenbestand dat mee overgaat. Hoe dan toch te verzekeren dat men niet teveel betaalt?

Wij adviseren in een dergelijk geval om het grootste gedeelte van de kooprijs pas te betalen als vastgesteld is dat de patiënten ook daadwerkelijk mee over zijn gegaan. Bijvoorbeeld door voor iedere patiënt die zich binnen een jaar na de overname weer meldt bij de praktijk, een vast bedrag te betalen. Een jaar na de overname stelt men vast wat het aantal patiënten is dat zich weer heeft gemeld en aldus wordt de uiteindelijke koopprijs berekend. Hierbij is van belang dat dergelijke afspraken goed en duidelijk worden geformuleerd en daardoor latere discussies hierover worden voorkomen.

Tandartscoöperaties

Ook zou men zich kunnen voorstellen dat tandartsen die op termijn met pensioen gaan dan wel niet hun praktijk aan een keten wensen te verkopen, zich verenigen. Ze zouden er voor kunnen kiezen om gezamenlijk een onderneming op te zetten in de vorm van een coöperatie. Een trend die enkele jaren is ingezet. De coöperatie biedt het voordeel dat de tandartsen als leden van de coöperatie met elkaar in een coöperatie op verschillende manieren kunnen samenwerken. Zo kunnen de tandartsen samenwerken zonder dat dit direct tot een volledige fusie hoeft te leiden: de tandartsen blijven in dat geval hun eigen praktijk voeren, behouden hun eigen identiteit en karakter en kunnen via de ledenvergadering van de coöperatie invloed uitoefenen op de coöperatie. De tandartsen gebruiken de coöperatie in dit geval als een samenwerkingsvorm om bepaalde faciliteiten met elkaar te delen en als versterking van hun onderhandelingspositie richting leveranciers. De coöperatie fungeert dan feitelijk als een inkoopcombinatie dan wel shared service center. Deze samenwerkingsvorm is relatief eenvoudig aan te gaan en in te richten en kan ook weer eenvoudig worden beëindigd. Bijkomend voordeel is dat deze structuur ook de mogelijkheid biedt om alsnog tot een volledige fusie over te gaan.

Wilt u meer weten wat wij voor u kunnen doen op het gebied van fusies en overnames in de mondzorg? Neem dan contact op met:
(+31) 020 - 8940700
(+31) 06 - 55394459
  • Deel dit bericht via: