Mensen

De adviseurs

De adviseurs van LEXSIGMA Healthcare kenmerken zich door een hoge mate van betrokkenheid bij hun cliënten. Weliswaar zijn wij (ook) een advocatenkantoor, maar niet in de traditionele zin. Ons doel is bij voorkeur niet reactief juridisch te hoeven adviseren, maar preventief en proactief. Op die wijze zijn wij als strategisch partner daadwerkelijk betrokken bij onze cliënten.

Juristen zijn meesters in het zien van moeilijkheden. Wij richten ons niet enkel op moeilijkheden, maar vooral op mogelijkheden. Wij streven naar een oplossing van het probleem dat ons wordt voorgelegd. Het leveren van toegevoegde waarde staat centraal in onze advisering. Dit noemen wij “general counselling”; anders dan de traditionele advocatenkantoren aanbieden of kunnen. Met general counselling geven wij aan niet slechts puur juridisch te adviseren, maar ook strategisch betrokken te zijn.