Mr. P.J.M. (Elly) Koning

(Partner / Advocaat)

Elly Koning is door jarenlange ervaring een echte specialist in de zorg. Haar aanpak is strategisch, pragmatisch en veelal juridisch vernieuwend.

Zij werkt voornamelijk als juridisch consultant voor (grote) GGZ-zorgaanbieders alsmede instellingen in de ziekenhuiswereld (waaronder zelfstandige klinieken). Met name betrokken bij discussies over de omvang van de aanspraken in het verzekeringspakket (geneesmiddelen en verzekerde zorg), de (nieuwe) financierings-en bekostigingsstructuren van de Wet marktordening gezondheidszorg, materiële controle, vrije artsenkeuze en zorginkoop. In het kader van de selectieve zorginkoop betrokken bij het opzetten van nieuwe samenwerkingsvormingen tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders, in het bijzonder in de GGZ-sector. Als dossiers niet (snel genoeg) leiden tot een pragmatische oplossing, wordt in rechte geprocedeerd tegen zorgverzekeraars, de overheid (waaronder de NZa) en eventueel tegen zorgaanbieders die geen klant zijn van LEXSIGMA Healthcare.

Door haar uitgebreide branchekennis en -ervaring een veelgevraagd adviseur bij (des)investeringen in de zorg, waaronder aan- en verkoop van aandelen of overdracht van belang(en) van zorginstellingen.

Nevenactiviteiten (selectie):

  • bestuurslid van Stichting Sensoor.

Recente publicaties