Mr. E.A. (Henk) Brat

(Partner / Advocaat)

Henk Brat heeft een zeer ruime ervaring op het gebied van fusies en overnames in het algemeen en in de zorgsector in het bijzonder. Zo heeft hij geadviseerd over aan en verkoop, samenwerkingen, herstructureringen en investeringen (deelnemingen) in zorginstellingen.

Henk Brat heeft een pragmatische aanpak en is dealgericht en constructief ingesteld. Indien noodzakelijk is hij in staat om scherp te onderhandelen over de voor de cliënt belangrijke onderdelen. Hij weet als geen ander wat belangrijk is voor de cliënt en is op de hoogte van de verschillende valkuilen die bij zorg gerelateerde deals kunnen spelen. Bijvoorbeeld de waarde van een gesloten zorginkoopcontract met de zorgverzekeraar en eventuele consequenties voor de voorzieningen als er sprake is (geweest) van een materiële controle. Hij werkt graag nauw samen met andere adviseurs die betrokken zijn bij een fusie of overname om zo snel resultaat te kunnen boeken. Henk heeft naast een aantal specialisatieopleidingen op het gebied van fusies en overnames, ook een aantal specifieke opleidingen gevolgd op het gebied van de wet en regelgeving in de zorg. Dit levert garantie voor goede kwaliteit voor de uiteindelijk op te stellen (ver)koop documentatie.

Recente publicaties