Partners

Business partners

De zorgpraktijk is per definitie multidisciplinair. Daardoor zijn de meeste projecten waarin wij worden betrokken ook niet te doen zonder de nauwe samenwerking met onze cliënten en hun andere adviseurs. Die samenwerking is noodzakelijk en wenselijk omdat de synergie tussen de verschillende disciplines de beste resultaten oplevert voor onze cliënten.

Uiteraard werken wij graag samen met de andere adviseurs van onze cliënten. Wij zullen als eerste aangeven wanneer de bemoeienis van andere adviseurs geboden is om het beste resultaat voor de cliënt te bereiken. LEXSIGMA Healthcare heeft ook een aantal business partners waarmee wij graag samenwerken. De samenwerking met deze adviseurs is goed en efficiënt omdat er sprake is van een gelijkgestemdheid met LEXSIGMA Healthcare voor wat betreft de kwaliteitseisen en de integriteitseisen die de business partners handhaven.

Onze business partners zijn:

LEXSIGMA Healthcare ondersteunt ook andere advocatenkantoren op het gebied van de zorgsector. Door het geven van second opinions of het geven van advies over onderwerpen die niet tot de kernexpertise van die advocaten behoren. Als het zo uitkomt, werken we graag met een andere advocaat samen in een zaak. Zij kunnen onze specialistische kennis dus inschakelen zonder deze zelf in huis te hoeven hebben.