Integrale bekostiging

Integrale bekostiging

Vanaf 1 januari 2015 wijzigt de bekostiging van medisch specialistische zorg ingrijpend. Vanaf dat moment vervalt het recht van de medisch specialist om te zelfstandig te declareren. Er geldt dan geen apart tarief meer voor het honorarium van de (vrijgevestigd) medisch specialist. Deze kosten moeten dan worden betaald uit het integrale DBC-tarief dat de WTZi-erkende instelling voor een behandeling in rekening brengt.

Het invoeren van integrale tarieven zorgt voor een verandering in de verhoudingen tussen ziekenhuisbesturen (of besturen van zelfstandige behandelcentra) en medisch specialisten binnen ziekenhuizen of ZBC’s. Vanwege het vervallen van het zelfstandig declaratierecht staat het (fiscale) ondernemerschap van vrijgevestigd medisch specialisten op het spel.

Grofweg bestaan er vanaf 1 januari 2015 drie mogelijkheden:

  1. De medisch specialisten gaan in loondienst bij het ziekenhuis. De raad van bestuur bepaalt de koers van het ziekenhuis en betrekt hier de medisch specialisten bij, maar zij hebben geen formele zeggenschap.
  2. Samenwerking tussen het ziekenhuis en het medisch specialistisch bedrijf. Een collectief van medisch specialisten doet via een samenwerkingsovereenkomst zaken met het ziekenhuis. Cruciaal voor de werking van dit model is dat het medisch specialistisch bedrijf beschikt over een kwalitatief goed bestuur dat voldoende mandaat heeft om namens het collectief afspraken te maken met het ziekenhuis
  3. Participatiemodel: De medisch specialisten worden aandeelhouder in het ziekenhuis. De medisch specialisten en het ziekenhuis zijn daarmee gezamenlijk verantwoordelijk voor het beleid en de visie binnen het ziekenhuis. De medisch specialisten en het ziekenhuis hebben beide belang bij een financieel gezond ziekenhuis, wat zich vertaalt in afspraken over bijvoorbeeld de uitkering van dividend of winstuitkeringen.

LEXSIGMA denkt graag met u mee welke variant (of combinatie van varianten) het beste in uw situatie past. LEXSIGMA heeft hiervoor een team van specialisten voor u klaarstaan. Zo nodig schakelen we andere adviseurs in, zoals fiscalisten en belastingadviseurs. LEXSIGMA heeft daarmee de kennis en expertise in huis om u te helpen bij de invoering van integrale bekostiging.