Materiële controle

Materiële controle

Meer dan ooit controleren zorgverzekeraars of zorg rechtmatig en doelmatig is gedeclareerd. Zorgverzekeraars hebben daarbij allerlei bevoegdheden, bijvoorbeeld om medische dossiers in te zien. Op basis van materiële controles kunnen zorgverzekeraars gedeclareerde zorg terugvorderen.

Bij materiële controle kunnen allerlei vragen spelen, zoals:

  • moet ik meewerken aan een controle?
  • mag een verzekeraar zomaar medische dossiers inzien?
  • hoe zit het met mijn beroepsgeheim?
  • wanneer mag een zorgverzekeraar declaraties terugvorderen?

Ons team van specialisten helpt u graag wanneer u te maken krijgt met materiële controles door zorgverzekeraars. LEXSIGMA heeft grondige kennis van de bekostiging en financiering van zorg, zodat we ook in complexe en langlopende controles snel tot de kern kunnen doordringen.

Helpdesk Zorgcontrole

Voor korte vragen en antwoorden over materiële controles en controles door de NZa kunt u iedere woensdagmiddag van 13.30 uur tot 15.00 uur gratis contact opnemen met onze Helpdesk Zorgcontrole. Kijk hier voor meer informatie over de helpdesk. De helpdesk is bereikbaar via 020–8940700.