Privacy

Privacy

Zorgaanbieders werken dagelijks met persoonlijke gegevens van patiënten. Het gaat daarbij om alle gegevens over iemands lichamelijke of geestelijke gezondheid. Deze gegevens zijn gevoelig. Organisaties mogen deze gegevens alleen gebruiken als aan bijzondere wettelijke voorwaarden is voldaan. Daarnaast geldt voor zorgverleners zoals artsen, verpleegkundigen en psychotherapeuten het medisch beroepsgeheim. Medewerkers van zorginstellingen zijn via hun arbeidscontract ook aan een geheimhoudingsplicht gebonden.

Het zorgvuldig omgaan met patiëntgegevens maakt integraal onderdeel uit van goede patiëntenzorg. Patiënten moeten erop kunnen vertrouwen dat hun persoonsgegevens bij artsen in goede handen zijn.

LEXSIGMA helpt u graag bij vraagstukken over privacy en gegevensuitwisseling in uw zorginstelling. Daarnaast kan LEXSIGMA u assisteren bij het compliant maken van uw organisatie aan wet- en regelgeving. Voorkomen is immers beter dan genezen.