Samenwerken en herstructureren

Samenwerken en herstructureren

Ondernemen in de zorg is ondernemen in een bijzondere omgeving. Het belangrijkste doel van ondernemen in de zorg is dat er kwalitatief goede en betaalbare zorg voor iedereen beschikbaar is. Het draait uiteindelijk om de zorgconsument.

Samenwerkingen, fusies en overnames

In deze tijden zien wij dat veel zorginstellingen met elkaar samenwerken, om beter te kunnen beantwoorden aan de zorgbehoefte. Soms monden die samenwerkingen uit in een (bestuurlijke) fusie.

LEXSIGMA is als geen ander bedreven in het uitonderhandelen van en het opstellen en redigeren van allerlei samenwerkingsvormen en het begeleiden van de trajecten met de Nederlandse Zorgautoriteit, de ondernemingsraad en de cliëntenraad.

Herstructureringen

De zorgwereld verandert razendsnel. Als zorgonderneming is het belang om hierop te anticiperen en om zo nodig mee te veranderen. Op die manier kan een zorgonderneming blijven voldoen aan de actuele eisen die gesteld worden aan toegankelijke en betaalbare zorg. Soms is hiervoor een herstructurering van uw zorgonderneming noodzakelijk.

LEXSIGMA heeft ruime ervaring in het doorvoeren van herstructureringen. Hierbij kan gedacht worden aan het afsplitsen of fuseren van activiteiten, oprichten van nieuwe vennootschappen, collectief ontslag en onderhandelingen met de ondernemingsraad en de vakbonden.

Interessante informatie