Zorginkoop

Zorginkoop

De zorgmarkt is volop in beweging. De nadruk komt steeds meer te liggen op kostenbesparingen en het verhogen van de doelmatigheid in de zorg. De rol van zorginkoop wordt groter. Verzekeraars en aanbieders maken afspraken over doelmatige en kwalitatieve zorg. Dit uit zich in tariefdruk en afslagen in bestaande volumes (verlaging omzetplafonds).

De contractonderhandelingen tussen verzekeraars en zorgaanbieders verlopen niet altijd even gemakkelijk. Bovendien is het voor zorgaanbieders soms moeilijk een juiste strategie en balans te vinden. LEXSIGMA helpt u daar graag bij. De adviseurs van LEXSIGMA hebben grondige kennis van de vergoeding en contractering van zorg en zijn daarom in staat u snel, discreet en op een pragmatische wijze verder te helpen.